Fremtidssikring af 3N Lakering

26/11/2015

Fremtidssikring af 3N Lakering

3N Lakering har opkøbt naboejendommen, Industrivej 39 i Thisted, hvor Beckers Farvecenter hidtil har haft til huse. Dermed får det lokale lakereri mere plads at boltre sig på.

– Det er egentlig ikke fordi, vi gik med aktuelle planer om at udvide, men da vi fik buddet om at købe naboejendommen, behøvede jeg faktisk ikke den store betænkningstid. Vi er vokset en del på personalesiden gennem årene, og vi har derfor længe savnet mere plads til de administrative funktioner, ligesom vi godt kunne ønske os bedre forhold i frokoststuen. Pt. er der plads til 16-18 personer i vores frokoststue og med en medarbejderstab på mere end 30 ansatte, er det naturligvis ikke optimalt, lyder det fra indehaver Morten Fuhlendorff Nielsen.

Personalet i fokus

Personalet i fokus

Planen er, at administrationen skal flytte ind i de ny-indkøbte lokaler, og at den frigivne plads i de nuværende lokaler så skal anvendes til en udvidelse af den eksisterende frokoststue.
 
– Det ligger os meget på sinde, at vores medarbejdere har gode arbejdsforhold. I øjeblikket er vi i gang med at renovere og energioptimere vores autolakereri, og nu får administration så også nye og bedre rammer. Samtidig bliver vores frokoststue udvidet markant, så vi får et dejligt, stort rum, hvor der rent faktisk er god plads til, at vi alle kan være samlet på én gang, når der er behov for det, forklarer Morten.

I hans øjne giver det god mening, at de ekstra kvadratmeter dedikeres til at skabe bedre rammer for personalet.

– Det handler jo i bund og grund om at fremtidssikre virksomheden. 3N Lakering skal gerne fortsat være en attraktiv arbejdsplads, og det kræver selvfølgelig, at rammerne også udvides i takt med, at virksomheden vokser. Det handler både om at sikre, at vi rent pladsmæssigt kan blive ved med at være her, men det handler i høj grad også om, hvordan vi udnytter de kvadratmeter, vi har til rådighed. Vi skal ikke gå efter laveste fællesnævner. Tværtimod skal vi sikre, at forholdene er gode både ved den enkelte arbejdsstation og i frokoststuen, og det er det, vi nu får mulighed for at optimere i kraft af opkøbet af naboejendommen, slutter Morten.

3N Lakering forventer, at det ny-renoverede autolakereri står klar til brug medio december, og at administrationen kan rykke ind i de nye lokaler i starten af det nye år.